Konstituering for 2017

Formand: Kristina Asmussen Gude-Hansen

Næstformand: Hanne Ingemann Clausen

Sekretær: Hanne Ingemann Clausen

Kassere: Hans Peder Pedersen Med konsulent Poul

Bestyrelsesmedlem: 

Johnni Petersen

Ole Gaul Nilum

 

Bestyrelsesmøde d. 19.3.17

DATS Sønderjysk kreds

Dagsorden 19.marts.

Tilsted: Ole, Hans Peder, Kristina og Hanne afbud : Johnni

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Hvordan skal vores struktur være. – kassere ude fra

 

Eftersom vi ikke har de store kassere erfaring har vi valgt at køre struktut i forhold til kasseren at kasseren sørger for ind og udbetalinger. Alt hvad vi har af billag til det får vi en anden til at bogfører- så det bliver bogført under de rigtige posteringer. Har valgt til Hans Peder som kassere, og der bliver en regnskabs konsulent til regnskabs udarbejdelse

 1. Kurser skal sættes i gang.

Vi har 4 kursus Rønshoved, børn og unge og voksen.

Rønshoved:

Kristina kontakter lære og sted

Hold:

Instruktion

Skuespilleteknik

Revy

Dukketeater

 

Børn og unge koster 100 kr. inkl. Forplejning

Vi spørger Haderslev forsøgscenen  og Det lille teater i Gråsten om de kunne tænke være vært for børne- (8-13 år)eller ungekursus (14-20).

Første lørdag i oktober (7. okt.)

Hanne kontakter lære til ungekursus

 

Børnekursus:

Hold: Skuespilleteknik/stunt

Ungekursus:

Skuespilleteknik/teatersport

Voksne:

Aldre + 18 pris 350kr.

Vi spørger Skærbæk stjernen, Højer eller gråsten i sidste weekend i okt.

Hold:

Manuskripts forståelse, mål hvordan

Skuespilleteknik

 1. Indkomne ansøgninger.

Vi har fået to ansøgninger. En fra det lille teater Aabenraa og Bovlund Teater & Foredragsforening

Det lille teater Aabenraa søger 6000 kr. til et kursus for Instruktion, vi er indstillet på at give 2500 kr. Vi kontakter DATS vedrørende betaling til dem.

Bovlund Teater & Foredragsforening søger om 5000 kr. til sommerspil My fair Lady, vi indstillet på at give 2500 kr.

 1. Årsmøde ved DATS – er der nogen der kan deltage?

den 19. – 21 maj. Ole deltager

Punkt til næste møde.  Vi skal have kigget på vores hjemmeside og facebook.

 1. Næste møde.
 2. 14. maj kl. 12 ved Kristina
 3. Godkendelse af referat.

godkendt

DATS Sønderjyskkreds generalforsamling 2017

General forsamling DATS Sønderjysk Kreds

 

Dagsorden:

1 Valg af Dirigent

Christian Rathje.

2 Beretning

Beretning 2016

Året 2016 har ikke været det bedste år for DATS Sønderjysk kreds. Vi har måtte aflyse forårskursus, kursus for børn og kursus for unge. Forårskursus og børnekursus var der ikke nok tilmeldinger til og ungekursus kunne vi ikke skaffe den retmæssige underviser til holdet.

Med vores nye hjemmeside var det også her første gang det skulle bruges til tilmeldinger af Rønshovedkursus.- 32 kursister og 4 hold blev skabt- Det var instruktion , med Bjørn Brinch, manuskript med Line Knutzon, Scenografi med Peter Raffen og Revy mede Bente Eskesen. – her måtte vi dog aflyse 1 hold igen for få tilmeldinger. Men kurset var en succes.

Vi var deltagene ved årsmødet ved DATS. DATS havde en paragraf ændring oppe på årsmødet der vedrørte kredsende. Pagraf 9 stk. 2. Af det ordinære kontingent tilfalder 40% hovedkassen og 60% de respektive kredse. Det er nu blevt ændret til : Af det ordinære kontingent tilfalder 40 % landsforeningen og 60 % til aktiviteter. Det betyder at vi som kredse skal søge i august mdr. til aktivitetspuljen på lige fod med andre. Vi får derfor kun tildelt penge hvis vi så udføre aktiviteter vi har søgt til.

Sidst på året fik vi en ansøgning fra vores grupper.  Det var Nord-Als Folkedanser der søgte penge til en grænse projekt som hed Grænseløs dans Grenzenlos Tanzen. De søgte penge til en professionel teaterinstruktør- som kunne undervise dem i at komme ud over scenekanten i deres dans – at kunne udtrykke sig teatermæssig i deres dans. Her vil unge folkedansere mødes over nogle øvedage for at kunne skabe et show der fremvises for publikum. De blev godkendt og fik tildelt penge. Ind til nu har det kun været en succes for projektet.

Til slut vil jeg hermed også opfordre andre medlemmer af DATS Sønderjysk kreds at søge penge. Det er det DATS Sønderjysk kreds er her for.  Brug os!.

 

Beretning godkendt

3 Regnskab

Morten informer om regnskabet Se bilæg

Regnskab godkendt

4 Behandling af indkomme forslag

Ingen indkomne forslag

5 Virkeplan for det kommende år Aktivitsplan for 2017/18

 

   • DATS SDJ. Kreds Rønshoved kursus 2017
   • DATS SDJ. Kreds’, Nygadehuset, Aabenraa, 2017/18
   • DATS SDJ. Kreds’ Børn- og ungdomskursus.
   • Støtte og fremme kurser afholdt af vore scener og grupper, både økonomisk og med hjælp til at finde undervisere. 
   • Hjemmesiden revideres og ajour holdes.
   • Arbejde målrettet med at sikre vore tilskud frem mod 2018.
   • Støtte deltagelse i nationale og internationale festivaler.
   • Deltagelse i Årsmødet
   • Deltagelse i kredsbestyrelses-/netværksmøder
   • Styrke Kontakten til Sydslesvig
   • Besøge scener og grupper som tilskuere ved forestillinger
   • Medlemskampagne og generel synliggørelse af DATS sønderjysk kreds
   • Emne aften hvor vi vil invitere forsøgsscenerne til drøftelse af: hvad kan vi bruge hinanden til. 
   • Udvikling af samarbejdsform mellem DATS Sønderjysk kreds og scene/grupper i forbindelse med kursusafvikling.

 

6  Valg iflg. § 4 & § 5

På valg er:

Kristina A. Gude-Hansen Modtager genvalg

Morten Knudsen – modtage ikke genvalg

Johnni Pedersen modtager genvalg

Jannich Kim Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen og der skal vælges en ny til denne post

Kristina A. Gude-Hansen er valgt

Johnni Pedersen er valgt

Hans Peder Pedersen stiller op til bestyrelsen

Hans Peder er valgt

Ole Nilum er valg for 1 år.

Suppleant: Hans Peder Pedersen går ind i bestyrelsen.

Vi prøver at finde nogle som kunne tænke sig at være suppleant

Revisorer: Søren Hansen modtager ikke genvalg

 

 

Morten Knudsen er valgt

7 Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Generalforsamling 2017

Logo

Indkaldelse til DATS SØNDERJYSK KREDS General forsamling.

Kære medlemmer!

Så er det tid!

Vi indkalder hermed til DATS Sønderjysk kreds Generalforsamling.

Torsdag d. 2.3.17 kl.19.00

Sted: Det lille Teater Aabenraa, Haderslevvej 7

6200 Aabenraa.

Der vil blive serveret noget godt til ganen.

Dagsorden vil være:

1: Valg af dirigent

2: Beretning

3: Regnskab

4: Behandling af indkomne forslag

5: Virkeplan for det kommende år

6: Valg iflg. § 4 & § 5

På Valg er: Kristina A. Gude-Hansen modtager genvalg

Morten Knudsen – Modtager ikke genvalg

Johnni Pedersen – Modtager Genvalg

Suppleant: Hans Peder

Jannick Kim Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen og der skal derfor vælges en ny til denne post.

Revisorer Tage Nielsen og Søren Hansen ønsker ikke at modtage genvalg

7: Eventuelt

Indkommende forslag kan sendes til formand@datssyd.com eller adresse Kristina A. Gude-Hansen , Buen 11 , Stubbæk, 6200 Aabenraa.

Forslaget skal være modtaget 8 dage før generalforsamlingen

Vi Ses. Venlig Hilsen Formand og bestyrelsen

 

30-03-2016

Dagsorden d. 30. marts kl. 19.30

Afbud: Jannich og Hans Peder

Konstituering.

Formand: Kristina

Næstformand/Sekretær: Hanne

Kassere: Morten

Vi skal have fundet en Suppleant – nogen ideer.

Morten laver et opslag om der er nogen som kunne tænke sig at være suppleant

Indtil da køre vi med en suppleant

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Møde datoer 2016

25. maj

24. august

17. september

12. november

18. januar 2017

4. marts generalforsamling

Nyt fra bestyrelsen

ingenting

Evaluering af generalforsamling

Der mangler opbakning,

Men vi skal prøve det en lørdag igen og at vi skal ud til grupper og scene og afholde generalforsamling.

Forplejning var rigtig god på folkehjemmet og Brian Hansen, holdt et godt foredrag.

Evaluering af forårskursus.

Det er blevet aflyst

Foldere kom ud til alle medlemmer i hele landet

Vi skal lige kigge på folderen, så der ikke kommer for småt fejl.

Forårskursus 2017

Vi har hørt læreren om de vil være lære næste år.

Mona Damkjær og Niels Forberg har sagt ja til det

Johnni undersøger om målgruppen til Stand-up

Hvis det lykkes med stand-up på forårskursus 2017. så prøver vi med stand-up på Rønshovedkursus 2018

Rønshoved kursus 2016

Det er 4 lære på plads.

Instruktion: Bjørn Birch

Scenografi: Peter Rafn Dahm

Manuskript/ forfatter: Line Knutzon

Revy: Bente Eskesen kan først undervis fra kl. 20 fredag

Den 5 lære til casting er svært at finde/få fat i. Kristina rykker hende hun har skrevet til.

Deling er d. 10 april 2016

Ungdomskursus 2016

Er i gang, med at kontakte lære.

Har rykket Skærbæk for svar om de ville være med til at afholde kursusset

Børnekursus 2016

Morten over børnekursus

Kim Asmussen har sagt ja til at undervise skuespillerteknik

Skal have fundet en til klovne holdet

Referat på Hjemmeside.

Morten vil gerne lægge referat på hjemmesiden og sætter en link knap på hjemmeside

DATS årsmøde 2016 hvem kan deltage.

Kristina deltager

Evt.

Ingenting

Godkendelse af referat.

Referatet er godkendt