Persondata lov

Hvordan håndterer DATS Sønderjysk kreds medlemsoplysninger m.m.?

DATS Sønderjysk kreds registrerer dig i vores medlemsdatabase for at kunne kontakte dig med informationer.
DATS Sønderjysk kreds  deler kun dine data med:
1. Offentlige myndigheder hvis der er direkte hjemmel i lovgivningen (eks. Folkeoplysningsloven)

2. DATS (Landsforeningen for Dansk Amatør Teater og Scenekunst) i form af antal medlemmer fordelt i aldersgrupper

3. Hvis data ønskes delt med andre eller i mere detaljeret form, hvor det ikke er et direkte lovkrav, indhenter vi samtykke fra dig i hvert enkelt tilfælde.

Billeder for arrangementer bruges i pressemeddelelser, på hjemmesiden og andre publikationer vedrørende foreningen.
Sletning af persondata: 1. Persondata slettes ved udmeldelse af foreningen 2. Sletning i trykte medlemslister sker først ved næste udgivelse 3. Billeder slettes IKKE og kan bruges fremover i publikationer og på hjemmesiden Du kan til enhver tid få oplyst, hvad vi har registreret om dig, ved at henvende dig til:
Kristina Asmussen Gude-Hansen – 20 84 81 80