30-03-2016

Dagsorden d. 30. marts kl. 19.30

Afbud: Jannich og Hans Peder

Konstituering.

Formand: Kristina

Næstformand/Sekretær: Hanne

Kassere: Morten

Vi skal have fundet en Suppleant – nogen ideer.

Morten laver et opslag om der er nogen som kunne tænke sig at være suppleant

Indtil da køre vi med en suppleant

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Møde datoer 2016

25. maj

24. august

17. september

12. november

18. januar 2017

4. marts generalforsamling

Nyt fra bestyrelsen

ingenting

Evaluering af generalforsamling

Der mangler opbakning,

Men vi skal prøve det en lørdag igen og at vi skal ud til grupper og scene og afholde generalforsamling.

Forplejning var rigtig god på folkehjemmet og Brian Hansen, holdt et godt foredrag.

Evaluering af forårskursus.

Det er blevet aflyst

Foldere kom ud til alle medlemmer i hele landet

Vi skal lige kigge på folderen, så der ikke kommer for småt fejl.

Forårskursus 2017

Vi har hørt læreren om de vil være lære næste år.

Mona Damkjær og Niels Forberg har sagt ja til det

Johnni undersøger om målgruppen til Stand-up

Hvis det lykkes med stand-up på forårskursus 2017. så prøver vi med stand-up på Rønshovedkursus 2018

Rønshoved kursus 2016

Det er 4 lære på plads.

Instruktion: Bjørn Birch

Scenografi: Peter Rafn Dahm

Manuskript/ forfatter: Line Knutzon

Revy: Bente Eskesen kan først undervis fra kl. 20 fredag

Den 5 lære til casting er svært at finde/få fat i. Kristina rykker hende hun har skrevet til.

Deling er d. 10 april 2016

Ungdomskursus 2016

Er i gang, med at kontakte lære.

Har rykket Skærbæk for svar om de ville være med til at afholde kursusset

Børnekursus 2016

Morten over børnekursus

Kim Asmussen har sagt ja til at undervise skuespillerteknik

Skal have fundet en til klovne holdet

Referat på Hjemmeside.

Morten vil gerne lægge referat på hjemmesiden og sætter en link knap på hjemmeside

DATS årsmøde 2016 hvem kan deltage.

Kristina deltager

Evt.

Ingenting

Godkendelse af referat.

Referatet er godkendt