Bestyrelsesmøde d. 19.3.17

DATS Sønderjysk kreds

Dagsorden 19.marts.

Tilsted: Ole, Hans Peder, Kristina og Hanne afbud : Johnni

  1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

  1. Hvordan skal vores struktur være. – kassere ude fra

 

Eftersom vi ikke har de store kassere erfaring har vi valgt at køre struktut i forhold til kasseren at kasseren sørger for ind og udbetalinger. Alt hvad vi har af billag til det får vi en anden til at bogfører- så det bliver bogført under de rigtige posteringer. Har valgt til Hans Peder som kassere, og der bliver en regnskabs konsulent til regnskabs udarbejdelse

  1. Kurser skal sættes i gang.

Vi har 4 kursus Rønshoved, børn og unge og voksen.

Rønshoved:

Kristina kontakter lære og sted

Hold:

Instruktion

Skuespilleteknik

Revy

Dukketeater

 

Børn og unge koster 100 kr. inkl. Forplejning

Vi spørger Haderslev forsøgscenen  og Det lille teater i Gråsten om de kunne tænke være vært for børne- (8-13 år)eller ungekursus (14-20).

Første lørdag i oktober (7. okt.)

Hanne kontakter lære til ungekursus

 

Børnekursus:

Hold: Skuespilleteknik/stunt

Ungekursus:

Skuespilleteknik/teatersport

Voksne:

Aldre + 18 pris 350kr.

Vi spørger Skærbæk stjernen, Højer eller gråsten i sidste weekend i okt.

Hold:

Manuskripts forståelse, mål hvordan

Skuespilleteknik

  1. Indkomne ansøgninger.

Vi har fået to ansøgninger. En fra det lille teater Aabenraa og Bovlund Teater & Foredragsforening

Det lille teater Aabenraa søger 6000 kr. til et kursus for Instruktion, vi er indstillet på at give 2500 kr. Vi kontakter DATS vedrørende betaling til dem.

Bovlund Teater & Foredragsforening søger om 5000 kr. til sommerspil My fair Lady, vi indstillet på at give 2500 kr.

  1. Årsmøde ved DATS – er der nogen der kan deltage?

den 19. – 21 maj. Ole deltager

Punkt til næste møde.  Vi skal have kigget på vores hjemmeside og facebook.

  1. Næste møde.
  2. 14. maj kl. 12 ved Kristina
  3. Godkendelse af referat.

godkendt