DATS Sønderjyskkreds generalforsamling 2017

General forsamling DATS Sønderjysk Kreds

 

Dagsorden:

1 Valg af Dirigent

Christian Rathje.

2 Beretning

Beretning 2016

Året 2016 har ikke været det bedste år for DATS Sønderjysk kreds. Vi har måtte aflyse forårskursus, kursus for børn og kursus for unge. Forårskursus og børnekursus var der ikke nok tilmeldinger til og ungekursus kunne vi ikke skaffe den retmæssige underviser til holdet.

Med vores nye hjemmeside var det også her første gang det skulle bruges til tilmeldinger af Rønshovedkursus.- 32 kursister og 4 hold blev skabt- Det var instruktion , med Bjørn Brinch, manuskript med Line Knutzon, Scenografi med Peter Raffen og Revy mede Bente Eskesen. – her måtte vi dog aflyse 1 hold igen for få tilmeldinger. Men kurset var en succes.

Vi var deltagene ved årsmødet ved DATS. DATS havde en paragraf ændring oppe på årsmødet der vedrørte kredsende. Pagraf 9 stk. 2. Af det ordinære kontingent tilfalder 40% hovedkassen og 60% de respektive kredse. Det er nu blevt ændret til : Af det ordinære kontingent tilfalder 40 % landsforeningen og 60 % til aktiviteter. Det betyder at vi som kredse skal søge i august mdr. til aktivitetspuljen på lige fod med andre. Vi får derfor kun tildelt penge hvis vi så udføre aktiviteter vi har søgt til.

Sidst på året fik vi en ansøgning fra vores grupper.  Det var Nord-Als Folkedanser der søgte penge til en grænse projekt som hed Grænseløs dans Grenzenlos Tanzen. De søgte penge til en professionel teaterinstruktør- som kunne undervise dem i at komme ud over scenekanten i deres dans – at kunne udtrykke sig teatermæssig i deres dans. Her vil unge folkedansere mødes over nogle øvedage for at kunne skabe et show der fremvises for publikum. De blev godkendt og fik tildelt penge. Ind til nu har det kun været en succes for projektet.

Til slut vil jeg hermed også opfordre andre medlemmer af DATS Sønderjysk kreds at søge penge. Det er det DATS Sønderjysk kreds er her for.  Brug os!.

 

Beretning godkendt

3 Regnskab

Morten informer om regnskabet Se bilæg

Regnskab godkendt

4 Behandling af indkomme forslag

Ingen indkomne forslag

5 Virkeplan for det kommende år Aktivitsplan for 2017/18

 

   • DATS SDJ. Kreds Rønshoved kursus 2017
   • DATS SDJ. Kreds’, Nygadehuset, Aabenraa, 2017/18
   • DATS SDJ. Kreds’ Børn- og ungdomskursus.
   • Støtte og fremme kurser afholdt af vore scener og grupper, både økonomisk og med hjælp til at finde undervisere. 
   • Hjemmesiden revideres og ajour holdes.
   • Arbejde målrettet med at sikre vore tilskud frem mod 2018.
   • Støtte deltagelse i nationale og internationale festivaler.
   • Deltagelse i Årsmødet
   • Deltagelse i kredsbestyrelses-/netværksmøder
   • Styrke Kontakten til Sydslesvig
   • Besøge scener og grupper som tilskuere ved forestillinger
   • Medlemskampagne og generel synliggørelse af DATS sønderjysk kreds
   • Emne aften hvor vi vil invitere forsøgsscenerne til drøftelse af: hvad kan vi bruge hinanden til. 
   • Udvikling af samarbejdsform mellem DATS Sønderjysk kreds og scene/grupper i forbindelse med kursusafvikling.

 

6  Valg iflg. § 4 & § 5

På valg er:

Kristina A. Gude-Hansen Modtager genvalg

Morten Knudsen – modtage ikke genvalg

Johnni Pedersen modtager genvalg

Jannich Kim Hansen ønsker at træde ud af bestyrelsen og der skal vælges en ny til denne post

Kristina A. Gude-Hansen er valgt

Johnni Pedersen er valgt

Hans Peder Pedersen stiller op til bestyrelsen

Hans Peder er valgt

Ole Nilum er valg for 1 år.

Suppleant: Hans Peder Pedersen går ind i bestyrelsen.

Vi prøver at finde nogle som kunne tænke sig at være suppleant

Revisorer: Søren Hansen modtager ikke genvalg

 

 

Morten Knudsen er valgt

7 Eventuelt

Intet under eventuelt.